Ikaskuntza kooperatiboa

 

Ikaskuntza kooperatiboa duela urte batzuk eskolan abian jarri genuen proiektu bat da. Curriculum Dekretuak dioen bezala, inklusioa da EAEko hezkuntza sistemaren ardatza, arrazoi honexegatik eman diogu garrantzia proiektu honi. Inklusioaren kontzeptuak berarekin dakar ikasle guztiek elkarrekin lan egin eta batak bestearengatik ikas dezaten ahalbidetzea.


Metodologia honek, IKASKUNTZA KOOPERATIBOAk, oinarrizko konpetentziak ere lantzeko bide ematen du, zehazki ondoren aipatzen direnak ditugu azpimarragarri:


Ikasten ikasteko gaitasuna

 Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

 Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

 

BIDEOA