Jangela

Jangela gure ikastetxeko zerbitzu garrantzitsu bat da eta
helburu nagusienetako bat elikadura osasuntsuak sustatzea da:
 •  2 jangela daude ikastetxean, eraikuntza bakoitzean bana.
 •  Ikasle kopurua ikusita, haurrak bi txandetan bazkaltzen
 • dute (12:30tan eta 13:40tan).
 •  Ausolan enpresak kudeatutako janaria, eskolan bertan
 • sukaldatzen da.
 •  Beharren arabera menu bereziak prestatzen dira.
 •  Menuak ondorengo web orrian kontsultatu daitezke:
 • https://menuak.ausolan.com 
 •  Jangelako zerbitzua aurrera eramateko zaintzaileak ditugu.
 
El comedor es un servicio muy importante en nuestro centro y uno de los
objetivos primordiales es impulsar hábitos alimenticios saludables:
 •  En nuestro centro hay 2 comedores, uno en cada edificio.
 •  Dado el volumen de alumnos, tenemos dos turnos de comida (12:30
 • y 13:40).
 •  Aunque la empresa Ausolan es quien gestiona los alimentos, éstos
 • se cocinan en la escuela.
 •  Según las necesidades, se elaboran menús especiales.
 •  Los menús se pueden consultar en la siguiente página web:
 • https://menuak.ausolan.com 
 •  Tenemos monitores encargados de cuidar el servicio de comedor.

 

 

20/21 Ikasturteko prezio taula

Ikasleak Eguneko Hilabeteko
Garraiatuak - 58,99 €
Ez garraiatuak - 82,23 €
Noizbehinkakoak 5,20 € -